ระบบ Radio Online Streaming, Radio Port, Radio Streaming, ทำวิทยุออนไลน์ หรือการให้เช่า Port วิทยุออนไลน์ สำหรับการส่งสัญญาณเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ใช้เครื่อง Server สำหรับงาน Streaming โดยเฉพาะ ใช้ SHOUTcast Server เป็นตัว Encoder ซึ่งสามารถรองรับการ Encode ชื่อเพลงภาษาไทย มีระบบ Radio Online Control Panel ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานวิทยุออนไลน์ ทำงานผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยท่านสามารถเลือก Package ใช้งานได้ตรงกับความต้องการ